Domov

Podjetje SUMAND d.o.o. je družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo, ustanovljeno leta 1992.
Družba pri opravljanju svoje dejavnosti spoštuje dobre poslovne običaje, opredeljene v Kodeksu Zbornice računovodskih servisov. Vsakodnevno spremljamo spreminjanje zakonodaje s svojega področja. Zaposleni se dodatno izobražujejo na številnih seminarjih, kongresih in delavnicah. Dolga leta poslovanja so nam prinesla veliko izkušenj in znanja in s tem zadovoljstvo in zaupanje naših poslovnih partnerjev v kvalitetno opravljanje storitev ter našo strokovnost. Viharno obdobje v katerem živimo nam dnevno prinaša nove izzive, s katerimi se zagreto spopadamo in jih v dobro naših poslovnih partnerjev tudi rešujemo.

 Našo strokovnost pa potrjuje tudi:

  • potrdilo o usposobljenosti za vodenje računovodskih servisov (11/10-2001)
  • vpis v katalogu računovodskih servisov; št. Vpisa 011
  • certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji (06/11-2009)
  • priznanje GZS – zbornice računovodskih servisov ob 20. obletnici delovanja.
  • certifikat Excellent (06/11/2012)
  • članstvo v Zbornici računovodskih servisov
  • zadovoljstvo naših poslovnih partnerjev