Spremembe pri sporočanju podatkov za obračun plač in podatkov za poročanje na REK obrazcu na DURS

Spremembe – pdf